ΑΝ ΔΕΝ ΗΣΑΣΤΑΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΟΙ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΈΤΟΣ

Η δήλωσή σας θα πρέπει να γίνει μηχανογραφικά. Η εφορία μπορεί να σας αποστείλει το μηχανογραφικό στο σπίτι για τη συμπλήρωσή του.

Θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα φορολογικά σας στοιχεία, εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία σε Ελλάδα και Ολλανδία.

ΑΝ ΗΣΑΣΤΑΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΟΙ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΊΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΤΟΣ

Μπορούμε να εκπληρώσουμε την δήλωσή σας ηλεκτρονικά με την χρήση του κλειδαρίθμου σας (Digid)

Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι 30 Απριλίου.

Με αίτημα προς την εφορία, το οποίο πρέπει να γίνει πριν την λήξη της προθεσμίας, μπορούμε να ζητήσουμε την παράταση της υποβολής της δήλωσής σας.

Έχουμε μακρά εμπειρία

με τη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων στις Κάτω Χώρες, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή για ιδιωτικές δηλώσεις, καθώς και για φόρους που σχετίζονται με τον ΦΠΑ ή τις επιχειρήσεις.

Θα ολοκληρώσουμε τη δήλωσή σας με μεγάλη προσοχή και εντός των προθεσμιών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τυχόν συναφή φορολογικά ζητήματα που αφορούν το εξωτερικό.