ALLOWANCE verwijst naar de mogelijke voordelen en financiële bijstand waarvoor je in aanmerking komt.

Door deze uitkeringen aan te bieden, willen organisaties en instellingen ervoor zorgen dat mensen toegang hebben tot de nodige ondersteuningssystemen, wat hun welzijn bevordert en hen in staat stelt om met meer gemak door het leven te navigeren.

Erkenning van het recht op deze uitkeringen is cruciaal, omdat het mensen in staat stelt om gebruik te maken van de mogelijkheden en hulp die voor hen beschikbaar zijn.

ZORGTOESLAG

Mogelijke vergoeding van de kosten van de standaard Nederlandse basisverzekering.

Voorwaarden (2023):

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering (n.v.t. voor studentenverzekering)
 • Uw bruto inkomen is niet hoger dan € 38.520, of als u een toeslagpartner heeft, uw gezamenlijke inkomen niet hoger is dan € 48.224
 • De waarde van uw spaargeld en beleggingen bedraagt niet meer dan € 127.582 of € 161.329 samen met uw partner


HUURTOESLAG

Huursubsidie voor bewoners met een laag inkomen en hoge huurlasten.

Voorwaarden (2023):

 • Je bent 18 jaar of ouder:
 • Je huurt een zelfstandige woonruimte, zijnde je inschrijvingsadres
 • Het totale huurbedrag mag niet hoger zijn dan de grens voor jouw situatie (€ 808,06 of € 452,20 als je jonger bent dan 23 jaar)
 • De waarde van uw bezittingen en beleggingen bedraagt niet meer dan € 33.748 of € 67.496 samen met uw partner
 • Uw inkomen bepaalt uiteindelijk de hoogte van de toeslag


Wanneer uw inkomen verandert, moeten deze uitkeringen dienovereenkomstig worden aangepast.

KINDERBIJSLAG

Een tegemoetkoming van de Nederlandse overheid in de kosten voor het opvoeden van een kind dat in Nederland of in het buitenland woont.

Voorwaarden:

 • Je kind(eren) is/zijn jonger dan 18 jaar.

Ook als je kind in Griekenland (of elders) woont, kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor deze uitkering.

KINDEROPVANGTOESLAG

Toeslag aan ouders van jonge kinderen (tot 12 jaar) om de kosten van kinderopvang te betalen.

Voorwaarden:

 • Beide ouders moeten werken, studeren of een leertraject volgen om een baan te vinden
 • Uw kind(eren) gaat/gaan naar een geregistreerde kinderopvang

KINDGEBONDEN BUDGET

Extra maandelijkse bijdrage voor gezinnen met kinderen.

Voorwaarden:.

 • Je ontvangt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van de samenstelling van uw gezin
 • Uw (gezamenlijk) vermogen is niet te hoog

Neem contact met ons op

Als je geïnformeerd wilt worden over de uitkeringen waar je mogelijk recht op hebt, neem dan rechtstreeks contact met ons op. Wij zullen je nauwkeurig informeren over de uitkeringen waarvoor je in aanmerking komt, afhankelijk van je situatie.
Neem contact met ons op